Recyklácia

Recyklácia prebytkového textilu z výroby

Čo to znamená? Z čoho je vyrobená recyklovaná bavlna? Prečo sa vyrába recyklovaná bavlna?